Mönsterdjup vid sommarväglag

Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. 

Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Under perioden 1 december–31 mars då du ska använda vinterdäck, behöver du ha ett mönsterdjup enligt nedan:

Fordonstyp Mönsterdjup

Lätta fordon och personbilar:

 • 3 millimeter
  • personbil klass I
  • lätt lastbil
  • lätt buss och husbil med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon

 

Tunga fordon:

 • 5 millimeter
  • lastbil
  • buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton
  • fordonets drivaxlar ska vara utrustade med vinterdäck
  • Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon

Vinterdäck

När det är eller befaras bli vinterväglag behöver vi i Sverige använda vinterdäck. Här får du veta vad som gäller för vinterdäck för olika fordon.

Vinterdäck 1 december–31 mars

Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Fordon som har lämpligt slirskydd, till exempel snökedjor eller sandspridare, bör anses vara försedd med likvärdig utrustning.

Definitionen av vinterväglag

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.

Om bilar med en totalvikt upp till 3500kg har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel.

Krav för fordon med en totalvikt upp till 3500kg

Kravet på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller samtliga fordon upp till 3500kg, både bil och släpfordon.

Däcken ska antingen vara märkta med 3PMSF (se bild nedan), märkta med M+S och då vara särskilt framtagna för vinterkörning eller vara dubbade (Märkningen M+S kan också skrivas M.S, M&S, M-S, MS eller Mud and Snow).

Ring 079-026 06 62